Fil­my

Ofi­cjal­na rela­cja z warsz­ta­tów z 2017 r.


Ars Cele­bran­di 2017 okiem Polo­nia Chri­stia­na


Kon­fe­ren­cja: 10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum na Ars Cele­bran­di 2017


Dzień na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di 2016


Ofi­cjal­na rela­cja z warsz­ta­tów z 2016 r.

 

Ofi­cjal­na rela­cja z warsz­ta­tów z 2015 r.


Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez J. E. ks. bp. Ata­na­ze­go Schne­ide­ra na warsz­ta­tach w 2015 r.


Kon­fe­ren­cja ks. Jana Kacz­kow­skie­go na warsz­ta­tach w 2015 r.