O warsztatach

 

Idea

Proponujemy Państwu udział w warsztatach o szerokiej formule, które swoim zakresem obejmują wszystkie elementy, składające się na piękno liturgii. Piękno to jest odblaskiem piękna samego Boga, a dbałość o nie jest wyrazem naszej miłości do Stwórcy. Dlaczego jest to tak istotne? Papież Benedykt XVI napisał w adhortacji Sacramentum Caritatis:IMG_9333

„Piękno liturgii jest częścią tej tajemnicy; ona jest najwyższym wyrazem chwały Bożej i stanowi, w pewnym sensie,otwarcie się Nieba ku ziemi. (…) Piękno nie jest więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego Objawienia. Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zachować uwagę, by liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą.”

To zadanie spoczywa na każdym z nas. Począwszy od nieocenionej roli kapłana, który w bogatej szacie obrzędów, pełni święty urząd ofiarnika, poprzez odpowiedzialną posługę ministrantów, a skończywszy na muzykach, których gra i śpiew dodają obrzędom wzniosłości i majestatu.

W naszym kraju odbywają się liczne warsztaty liturgiczno-muzyczne. U części z nas pozostaje jednak czasem pewien niedosyt. Tam, gdzie rozbrzmiewa piękna muzyka, brakuje często równie dobrze przygotowanej liturgii. Tam, gdzie dba się o liturgię, niekiedy brakuje odpowiedniej muzyki. Nasze warsztaty to pomysł na komplementarność i harmonię. Próba ukazania koniecznej i potrzebnej współpracy, wzajemności, symbolicznego dialogu ołtarza z chórem i prezbiterium z nawą. W liturgii każdy z nas ma swoje miejsce oraz zadanie. Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, nasza modlitwa staje się jednym głosem płynącym pod niebieskie sklepienia. Ta jedność w wielości, powszechność i wspólnotowość, od wieków przejawia się w tradycyjnej liturgii Kościoła, a jej zewnętrznym wyrazem jest chociażby symboliczne skierowanie na wschód.

gorzkie-zale-3Dlatego naszą modlitwę i spotkanie z Bogiem chcemy opierać na tradycyjnych formach obrzędowości: liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tradycyjnym śpiewie i postawach. Te formy modlitwy, przeżywające dzisiaj swoisty „renesans”, uczą nas medytacji i wyciszenia, adoracji i dziękczynienia oraz tego, że Bóg przychodzi do nas w ciszy, będącej oderwaniem od hałasu codzienności. Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii Świętej wyraził chęć, by „wszystkie prawnie uznane obrządki (…) zachować i zapewnić im wszelki rozwój”(SC 4). Idąc za tym wezwaniem, pragniemy pogłębiać zarówno praktyczną znajomość obrzędów nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego jak i ich duchowe znaczenie. Liczymy, że inicjatywa ta w jakimś stopniu przyczyni się do realizacji życzenia papieża Benedykta XVI, który w liście dołączonym do Motu Proprio Summorum Pontificum, zachęcał, byśmy: „zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła” .

Wierzymy, że nasze warsztaty nie tylko przyczyniają się do lepszego sprawowania i przeżywania liturgii przez samych uczestników, ale także wyniesione przez nich doświadczenie zostaje przeniesione w miejsca, w których uczestnicy warsztatów na co dzień dbają o liturgię i muzykę, tak by lud wierny poprzez „kult oddawany Bogu przez Kościół w zjednoczeniu z Jego Boską Głową” był „w najwyższym stopniu skuteczny dla osiągnięcia świętości.” (Mediator Dei, Pius XII)

Odkryjmy razem bogactwo, które daje nam święta Matka Kościół, abyśmy mogli otwierać je przed innymi!
Zapraszamy Cię na warsztaty Ars Celebrandi. Przyjedź i odkryj tutaj swoje miejsce!
Informacje praktyczne

arka3Warsztaty Ars Celebrandi odbywają się co roku w Licheniu, na terenie największego w naszym kraju sanktuarium maryjnego. Jego centrum stanowi Bazylika Matki Bożej Licheńskiej, a codzienną posługę pełnią tu Księża Marianie. Dzięki życzliwości ks. Kustosza, na codzienne liturgie sprawowane wg. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, jest przeznaczony kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej oraz sąsiadujące kaplice.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 590zł. W cenię wliczone jest:
– 7 noclegów w domu pielgrzyma Arka w pokojach 5, 6 i 7 osobowych z łazienkami (Wi-Fi w budynku)
– 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)
– warsztaty praktyczne prowadzone przez doświadczonych muzyków, ceremoniarzy i kapłanów
– materiały szkoleniowe, mszaliki i śpiewniki.

MBDom Pielgrzyma Arka został wybudowany w 2003 roku i znajduje się w bardzo malowniczym miejscu. Ogrody otaczające budynek stanowią idealną przestrzeń dla odpoczynku oraz medytacji. W budynku znajduje się kaplica, bar szybkiej obsługi, kawiarnia i księgarnia. Obok znajduje się dozorowany, całodobowy parking dla samochodów osobowych oraz autobusów. Kościół, w którym będą się odbywały nabożeństwa, jest oddalony od domu o kilka minut, bazylika zaś o 200 metrów.

Codzienne bloki warsztatowe odbywają się w grupach, wydzielonych spośród trzech głównych kategorii tematycznych, skierowanych do ministrantów, księży i kleryków oraz muzyków. Możliwe jest przemieszczanie się pomiędzy grupami zgodnie z preferencjami bądź nabywaniem kolejnych umiejętności. Można także wzięć udziału w warsztatach liturgicznych bez zapisywania się do jakiejkolwiek z grup (np. celem odbycia prywatnych rekolekcji czy spędzenia czasu na wyciszeniu i modlitwie).

Księża udający się na warsztaty powinni zabrać ze sobą sutannę, biret, humerał, albę i komżę (w miarę możliwości o tradycyjnych krojach i z naturalnych materiałów). Uczestnicy warsztatów ministranckich powinni posiadać własną sutannę oraz komżę. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w warsztatach pod opieką osoby dorosłej.