Program

ARS CELEBRANDI
P R O G R A M   W A R S Z T A T Ó W
20-27.07.2017

 

DZIEŃ 1 – czwartek 20.07  (Bł. Czesława, Wyznawcy – 3 klasy, kolor biały)
14.00 – 16.30 – Zakwaterowanie uczestników (dom Arka – recepcja warsztatów)
17.00 – MSZA SOLENNA (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
19.00 – Kolacja (dom Arka)
20.00 – Spotkanie organizacyjne (sala królewska)
21.00 – Kompleta (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Spotkanie w grupach  warsztatowych (salki warsztatowe)

DZIEŃ 2 – piątek 21.07  (Św. Wawrzyńca z Brindisi, Wyznawcy i Doktora Kościoła – 3 klasy, kolor biały / Requiem za Śp. Bp. Iwo Odrowąża)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.40 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.30 – 11.00 – I blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
11.30 – MSZA SOLENNA REQUIEM W RYCIE DOMINIKAŃSKIM (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 16.30 – II blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
17.00 – Msza śpiewana (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
18.30 – Kolacja (dom Arka)
19.30 – Zajęcia dodatkowe (salki warsztatowe / kaplice / dom Arka)
21.00 – Nieszpory (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kompleta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 3 – sobota 22.07   (Św. Marii Magdaleny, Pokutnicy – 3 klasy, kolor biały)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.40 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.30 – 11.00 – I blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
11.30 – MSZA SOLENNA (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 16.30 – II blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
17.00 – Msza śpiewana (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
18.30 – Kolacja (dom Arka)
19.00 – Spotkanie z o. Dennisem Kolińskim SJC (USA) (dom Arka – sala konferencyjna)
21.00 – Procesja ku czci NMP Licheńskiej (Bazylika NMP Licheńskiej – uczestniczymy liturgicznie)

DZIEŃ 4 – niedziela 23.07  (7. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – 2 klasy, kolor zielony)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.00 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.30 – 11.00 – I blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
11.30 – MSZA SOLENNA z aspersją i procesją (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 16.30 – II blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
17.00 – Msza śpiewana (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
18.30 – Kolacja (dom Arka)
19.00 – Konferencja „10 lat Summorum Pontificum” (dom Arka – sala konferencyjna)
21.00 – Nieszpory (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kompleta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 5 – poniedziałek 24.07  (Św. Kingi, Dziewicy – 3 klasy, kolor biały / Requiem za spoczywających na cmentarzu parafialnym)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.40 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.30 – 11.00 – I blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
11.30 – MSZA SOLENNA REQUIEM z procesją (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny / cmentarz parafialny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 16.30 – II blok warsztatowy (salki warsztatowe)
17.00 – Msza śpiewana (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
18.30 – Kolacja (dom Arka)
19.30 – Zajęcia dodatkowe (salki warsztatowe / kaplice / dom Arka)
21.00 – Nieszpory (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kompleta (kościół MB. Częstochowskiej)
 
DZIEŃ 6 – wtorek 25.07  (Św. Jakuba, Apostoła – 2 klasy, kolor czerwony)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.40 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.30 – 11.00 – I blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
11.30 – MSZA SOLENNA (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 16.30 – II blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
17.00 – Msza śpiewana (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
18.30 – Kolacja (dom Arka)
19.30 – Zajęcia dodatkowe (salki warsztatowe / kaplice / dom Arka)
21.00 – Nieszpory (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kompleta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 7 – środa 26.07  (Św. Anny, Matki N.M.Panny – 2 klasy, kolor biały)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.40 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.30 – 12.30 – blok warsztatowy (salki warsztatowe, kaplice)
13.40 – MSZA SOLENNA (Bazylika NMP Licheńskiej)
16.00 – Obiad (dom Arka)
17.30 – Msza śpiewana w rycie dominikańskim (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
19.00 – Kolacja (dom Arka)
19.30 – Zajęcia dodatkowe (salki warsztatowe / kaplice / dom Arka)
21.00 – Nieszpory (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kompleta (kościół MB. Częstochowskiej)
 
DZIEŃ 8 – czwartek 27.07  (Feria – 4 klasy, kolor zielony / Msza wotywna o Najświętszym Sakramencie, kolor biały)
06.00 Laudes (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45 – Msze recytowane (blok I) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.30 – Msze recytowane (blok II) (kościół MB. Częstochowskiej, kaplice)
07.40 – Msza recytowana ze śpiewem ludowym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śniadanie (dom Arka)
09.00 – 10.00 – Pakowanie i wykwaterowanie (dom Arka – klucze oddajemy do recepcji a bagaże deponujemy w biurze warsztatów)
10.30 – Spotkanie podsumowujące (sala królewska)
11.30 – MSZA SOLENNA z procesją teoforyczną i Te Deum (kościół MB. Częstochowskiej – ołtarz główny)
            – po Mszy odbiór bagażu (biuro warsztatów)

Program może ulec nieznacznym zmianom.

Wszystkie liturgie podczas Ars Celebrandi są publiczne i ogólnodostępne.
Kazania są głoszone na Mszach solennych.
Komunia Św. jest udzielana na Mszach solennych i śpiewanych.

Miejsca odprawiania Mszy recytowanych:
1. Kościół MB Częstochowskiej – ołtarz główny
2. Kościół MB Częstochowskiej – I ołtarz boczny
3. Kościół MB Częstochowskiej – II ołtarz boczny
4. Kaplica Krzyża Świętego – ołtarz główny
5. Kaplica Krzyża Świętego – I ołtarz boczny
6. Kaplica Krzyża Świętego – II ołtarz boczny
7. Kościół św. Doroty – ołtarz główny
8. Kaplica s. Faustyny (Miłosierdzia Bożego)
9. Kapliczka przykościelna (Najświętszego Sakramentu)
10. Kaplica Mariańska
11. Kaplica Ostrobramska

Tematy konferencji:
22.07 – godz. 19.00 – „Liturgia tradycyjna w służbie odrestaurowania „sacrum” w działalności Kanoników Regularnych św. Jana Kantego w USA”
Prelegent: o. Dennis Koliński SJC (USA) 

23.07 – godz. 19.00 – „10 lat Summorum Pontificum”
Prelegenci: ks. Grzegorz Śniadoch IBP, Paweł Milcarek, Jarosław Jarczewski