Warsztaty kapłańskie

Warsztaty dla księży i kleryków

Grupa warsztatowa dla księży, którzy chcą się nauczyć celebracji Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego stanowi odpowiedź na pragnienie wielu kapłanów, którzy chcieliby wzbogacić swoją duchowość o Mszę w formie nadzwyczajnej, bądź chcieliby nauczyć się jej sprawowania z uwagi na prośby ich wiernych. Poza nauką celebracji przewiduje się także naukę poszczególnych funkcji liturgicznych pełnionych przez księży i kleryków. Wydzielono dwie grupy:

Grupa K1 – nauka celebracji Mszy św. i sakramentów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
Grupa K2 – nauka funkcji subdiakona, diakona, prezbitera asystenta

Należy zapisać się do jednej grupy. W czasie trwania warsztatów, wraz z nabywaniem umiejętności, będzie możliwość zmiany grupy.

Księża udający się na warsztaty powinni zabrać ze sobą sutannę, biret, humerał, albę i komżę (w miarę możliwości o tradycyjnych krojach i z naturalnych materiałów) oraz stuły w kolorach: białym, zielonym, czerwonym i fioletowym.

W miarę możliwości jeśli posiadamy księgi liturgiczne to można zabrać ze sobą Mszał rzymski (optymalnie 1962 lub starszy), Collectio Rituum lub inny rytuał zawierający teksty obrzędów sakramentów i sakramentaliów.