Warsztaty ministranckie

Zajęcia warsztatowe z ministrantury zostały podzielone w zależności od stopnia zaawansowania. Będą obejmowały naukę ministrantury od Mszy recytowanej po Mszę solenną, godziny kanoniczne i celebracje dodatkowe, uwzględniając wszystkie funkcje pełnione przez ministrantów w czasie liturgii. W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby bez dotychczasowego doświadczenia w służbie jak i praktykujący ministranci, chcący poszerzyć swoją wiedzę i doszlifować praktykę. Można się zapisać do następujących grup:

Grupa M1 (grupa podstawowa)
– podstawy ministrantury tradycyjnej
– nauka ministrantury do Mszy recytowanej

Grupa M2 (grupa średnio zaawansowana)
– nauka funkcji ministranckich (akolici, turyferzy, i ceroferariusze) na Mszach śpiewanych i solennych

Grupa M3 (grupa zaawansowana)
– nauka funkcji ceremoniarza na Mszach śpiewanych i solennych
– podstawy kalendarza liturgicznego
– przygotowywanie celebracji sakramentów
– podstawy przygotowania celebracji Triduum Sacrum

Grupa M4 (grupa uzupełniająca)
– przygotowywanie i posługa do celebracji godzin kanonicznych
– kalendarz liturgiczny dla zaawansowanych
– podstawy innych niż rzymski rytów zachodnich

Aby zapisać się do grupy M1 nie wymagamy wiedzy z zakresu ministrantury.
Aby zapisać się do grupy M2 należy posiadać wiedzę i umiejętności grupy M1.
Aby zapisać się do grupy M3 należy posiadać wiedzę i umiejętności grup M1, M2.
Aby zapisać się do grupy M4 należy posiadać wiedzę i umiejętności grup M1, M2, M3.

Zapisując się na warsztaty wybieramy tylko jedną grupę. W czasie warsztatów możliwe będzie przejście do wyższej grupy wraz z nabywaniem umiejętności. Uczestnicy warsztatów ministranckich powinni posiadać własną sutannę oraz komżę.