Ars Cele­bran­di 2017 – pano­ra­micz­ne

Głów­na msza warsz­ta­tów w bazy­li­ce licheń­skiej

 


Msza solen­na domi­ni­kań­ska requ­iem

 

 

 


Msza śpie­wa­na w rycie domi­ni­kań­skim