Ars Cele­bran­di 2017 – panoramiczne

Głów­na msza warsz­ta­tów w bazy­li­ce licheńskiej

 


Msza solen­na domi­ni­kań­ska requiem

 

 

 


Msza śpie­wa­na w rycie dominikańskim