W tym roku po raz pierw­szy warsz­ta­ty mini­stran­tu­ry dla począt­ku­ją­cych ofe­ru­je­my rów­nież z języ­kiem wykła­do­wym angielskim!

This year we are hap­py to launch a sepa­ra­te altar servers work­shop (begin­ner level) for English spe­aking candidates!

Kategorie: Aktualności